PAKALPOJUMU VEIDS KOMISIJAS MAKSAS
APMĒRS
Maksa par kartes izsniegšanu 4,95 EUR
Maksa par pirkumiem
Latvijā bezmaksas
Ārzemēs bezmaksas
Kartes atlikuma pārbaude
Internetā bezmaksas
Bankomātos (kas sniedz šāda veida pakalpojumu) 1 EUR
Darījumu vēstures apskate internetā bezmaksas
Maksa par kartes apkalpošanu līdz lietošanas termiņa beigām bezmaksas
Maksa par kartes apkalpošanu, kurai beidzies lietošanas termiņš
maksa tiek atskaitīta katra mēneša pēdēja dienā līdz kartes bilance ir nulle.
2 EUR/mēnesī
Maksa par kartes lietošanas termiņa pagarināšanu
kartes lietošanas termiņu ir iespējams pagarināt 1 mēneša laikā pēc lietošanas termiņa beigām. Jaunās kartes lietošanas termiņš - 6 mēneši.
6,95 EUR
Maksa par bojātas kartes apmaiņu
mehāniski bojātās kartes apmaiņa ir bezmaksas (par mehāniski bojātu bojātu tiek uzskatīta karte, kurai nav iespējams elektroniski nolasīt tās magnētisko celiņu, nav redzams kartes numurs vai nominālvērtība).
6,95 EUR
Maksa par nepamatotas pretenzijas izskatīšanu 20 EUR
Maksa par kartes atlikuma pārskaitīšanu uz kartes lietotāja bankas kontu Latvijā un EEZ ietvaros
EEZ (Eiropas Ekonomikas zonas) valstis – Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, (ieskaitot Francijas Gviānu, Gvadelupu, Martiniku, Reinjonu), Grieķija, Igaunija, Itālija, Īrija, Islande, Kipra, Latvija, Lielbritānija (ieskaitot Gibraltāru), Lietuva, Lihtenšteina, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija, Horvātija.
kartes lietošanas termiņa laikā 10 EUR
viena gada laikā pēc kartes lietošanas termiņa beigām bezmaksas
vairāk nekā viena gada laikā pēc kartes lietošanas termiņa beigām 10 EUR
Maksa par valūtas konvertāciju
maksa tiek piemērota, ja darījums ir veikts valūtā, kas atšķiras no kartes valūtas.
3% no summas
KARTES IEROBEŽOJUMI
  • Kartei ir fiksētie nomināli: 30, 50, 75, 100, 150 un 250 EUR (ja pasūtījuma summa pārsniedz 150 euro, klientam būs nepieciešams izziet identifikācijas/izpētes procedūru).
  • Karti nav iespējams papildināt ar naudu.
  • Ar šo karti nav iespējams izņemt naudu bankomātos.
  • Ar šo karti nav iespējams norēķināties automātiskās degvielas uzpildes stacijās.