Par uzņēmumu


LatCard ir akciju sabiedrība reģistrēta saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem.

LatCard AS ir elektroniskā naudas iestāde, kura ir reģistrētā Finanšu un kapitāla tirgus komisijā. Papildus elektroniskās naudas emisijai LatCard AS ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus.

FKTK atsauces lapa (6. numurs)
http://www.fktk.lv/lv/tirgus-dalibnieki/elektroniskas-naudas-iestades/registretas-elektroniskas-naud/1109-2011-07-15-registretas-elektroniska.html

Uzņēmums LatCard ir tiesīgs sniegt pakalpojumus saistītus ar elektroniskās naudas emisiju, izplatīšanu, apkalpošanu un atpirkšanu.

Elektroniskās naudas iestāžu darbību reglamentējošie normatīvie akti ir pieejami:
http://likumi.lv/doc.php?id=206634

Uzņēmuma rekvizīti:
LatCard AS
Reģ. Nr: 40103453692
PVN reģ. Nr: LV40103453692
Adrese: Kr. Barona iela 55, Rīga, LV-1001, Latvija
Bank: AS "Rietumu Banka"
SWIFT: RTMBLV2X
Konta Nr: LV71RTMB0000604801565